Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
 • szkoła1

  szkoła1

  sobota, 23, sierpień 2014 22:35
 • szkoła2

  szkoła2

  sobota, 23, sierpień 2014 22:36
 • szkoła3

  szkoła3

  sobota, 23, sierpień 2014 22:37
 • szkoła4

  szkoła4

  sobota, 23, sierpień 2014 22:37
 • szkoła5

  szkoła5

  sobota, 23, sierpień 2014 22:38
 • szkoła6

  szkoła6

  niedziela, 24, sierpień 2014 11:54
 • szkoła7

  szkoła7

  sobota, 27, wrzesień 2014 22:41

Regulamin korzystania z podręczników

Regulamin korzystania z podręczników  dostosowanych do wieloletniego użytku.

 

1. Podręcznik do danej klasy jest użytkowany przez kolejne 3 lata.

2. Podręczniki zostają wypożyczane za pośrednictwem biblioteki szkolnej.

3. Rodzic podpisuje deklarację o dbaniu o podręczniki i zwrocie ich w określonym przez szkołę terminie.

4. Klasy i numery w dzienniku uczniów wypożyczających dany podręcznik będą umieszczane wewnątrz podręcznika.

5. W przypadku zmiany szkoły, rodzic/uczeń ma obowiązek zwrotu wypożyczonych wydawnictw.

6. Oddawane podręczniki nie powinny mieć plam, ubytków stron, żadnych wpisów i rysunków, pozaginanych rogów ani innych śladów zniszczenia.

7. W przypadkach spornych bibliotekarki konsultują się z wychowawcami i wicedyrektorem.

8. Za zniszczone lub zagubione podręczniki rodzic ponosi odpowiedzialność finansową według cennika przewidzianego przez MEN/ wydawnictwo.

Realizowane projekty