Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
 • szkoła1

  szkoła1

  sobota, 23, sierpień 2014 22:35
 • szkoła2

  szkoła2

  sobota, 23, sierpień 2014 22:36
 • szkoła3

  szkoła3

  sobota, 23, sierpień 2014 22:37
 • szkoła4

  szkoła4

  sobota, 23, sierpień 2014 22:37
 • szkoła5

  szkoła5

  sobota, 23, sierpień 2014 22:38
 • szkoła6

  szkoła6

  niedziela, 24, sierpień 2014 11:54
 • szkoła7

  szkoła7

  sobota, 27, wrzesień 2014 22:41

Lubuskie Talenty 2019

Z przyjemnością informujemy, że Marysia Piasek (uczennica klasy 8b Szkoły Podstawowej) została jednym z 260 stypendystów tegorocznej edycji projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego „Lubuskie Talenty”.
Celem projektu "Lubuskie Talenty" jest podwyższenie potencjału edukacyjnego 260 uczniów szkół podstawowych (klasy VII-VIII) i liceów ogólnokształcących (klasy I-III) z terenu województwa lubuskiego, szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych poprzez wsparcie stypendialne udzielane w okresie roku szkolnego 2019/2020.
O wsparcie mogli się starać uzdolnieni uczniowie szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących. Zdobyć takie stypendium nie było łatwo, ponieważ trzeba było uzyskać z przedmiotów kierunkowych na zakończenie poprzedniego roku szkolnego (tj. 2018/2019) średniej ocen na poziomie co najmniej 5,00 - średnia Marysi z tych przedmiotów, tj. matematyka, fizyka i język angielski wynosiła 6,0. Jednocześnie należało uzyskać na zakończenie poprzedniego roku szkolnego (tj. 2018/2019) średnią ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie co najmniej 5,00 – średnia ze świadectwa Marysi to 5,71.
Uczniowie w czasie pobierania stypendium podlegają opiece dydaktycznej pełnionej przez nauczyciela, pedagoga lub doradcę zawodowego zatrudnionego w szkole, do której uczęszczają. Opiekunem dydaktycznym i merytorycznym Marysi została Pani Dorota Wojciechowska – nauczyciel matematyki ze Szkoły Podstawowej w Deszcznie.
W trakcie projektu uczniowi przyznawane będą stypendia w wys. 6 tys. zł (uczeń szkoły podstawowej) oraz 8 tys. zł (uczeń liceum ogólnokształcącego) w okresie roku szkolnego, tj. 10 miesięcy.
Stypendium można przeznaczyć na pomoce dydaktyczne i przybory szkolne, wyposażenie miejsca domowej nauki, sprzęt komputerowy, koszty transportu w celu dotarcia do szkoły oraz na dodatkowe zajęcia, kursy, szkolenia w tym kursy językowe, obozy naukowe, korepetycje, koszty uczestnictwa w konkursach i/lub olimpiadach, koszty uczestnictwa w kulturze wysokiej (teatr, galeria sztuki, filharmonia).
Marysia postanowiła, że jej stypendium zostanie przeznaczone zakup sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych oraz dalszy rozwój umiejętności językowych poprzez udział w kursie języka angielskiego oraz w wakacyjnym obozie językowym.
Poniżej zdjęcia z uroczystości wręczenia stypendiów, która odbyła się w dniu 5 grudnia 2019 r. w Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizowane projekty