Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
 • szkoła1

  szkoła1

  sobota, 23, sierpień 2014 22:35
 • szkoła2

  szkoła2

  sobota, 23, sierpień 2014 22:36
 • szkoła3

  szkoła3

  sobota, 23, sierpień 2014 22:37
 • szkoła4

  szkoła4

  sobota, 23, sierpień 2014 22:37
 • szkoła5

  szkoła5

  sobota, 23, sierpień 2014 22:38
 • szkoła6

  szkoła6

  niedziela, 24, sierpień 2014 11:54
 • szkoła7

  szkoła7

  sobota, 27, wrzesień 2014 22:41

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

 KALENDARZ  ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

W  SZKOLE PODSTAWOWEJ W DESZCZNIE

 

Lp.

 

TERMIN

 

WYDARZENIE

  1.

01 września 2020 r.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

15 grudnia 2020r.

Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych

 

 

 

Od 23 grudnia do 31 grudnia 2020r.

 

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

 15 stycznia 2021r.

Zakończenie I półrocza

 

 

 

18 stycznia 2021r.

 

Rozpoczęcie II półrocza

 

 

19 stycznia 2021r.

 

Klasyfikacja śródroczna

 

 

Od 15 do  28 lutego 2021 r.

Ferie zimowe

 

 

 

Od 1 kwietnia do 6 kwietnia 2021 r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

 

25 maja 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty

 • język polski

26 maja 2021 r.

 • matematyka

27 maja 2021 r.

 • język angielski

 

 

 

11 maja 2021 r.

 

Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych

 

 

15 czerwca 2021 r.

 

Klasyfikacja roczna

 

 

25 czerwca 2020 r.

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

 

Ferie letnie

                                                 

 

   Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze:

 • 14 października 2020r.
 • 12-13 listopada 2020 r.
 • 4-5 stycznia  2021r.
 • 25-27 MAJA 2021r.  egzamin ósmoklasisty – kalendarz CKE
 • 04 czerwca 2021 r.


 

 

Zapoznano Radę Pedagogiczną   26.08.2020 R.

Realizowane projekty