Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
 • szkoła1

  szkoła1

  sobota, 23, sierpień 2014 22:35
 • szkoła2

  szkoła2

  sobota, 23, sierpień 2014 22:36
 • szkoła3

  szkoła3

  sobota, 23, sierpień 2014 22:37
 • szkoła4

  szkoła4

  sobota, 23, sierpień 2014 22:37
 • szkoła5

  szkoła5

  sobota, 23, sierpień 2014 22:38
 • szkoła6

  szkoła6

  niedziela, 24, sierpień 2014 11:54
 • szkoła7

  szkoła7

  sobota, 27, wrzesień 2014 22:41

Konkurs Logopedyczny

Z okazji Europejskiego Dnia Logopedy, w naszej szkole  zorganizowany został Konkurs Logopedyczny. Zadaniem uczestników konkursu było stworzenie gry logopedycznej dla dzieci z wadami wymowy, dzięki której w trakcie przyszłych zajęć  uczniowie będą mogli doskonalić wymowę trudnych polskich głosek (sz, ż, cz, dż, s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź).

Celem konkursu było:
-dbanie o poprawność językową
-rozwijanie świadomości językowej
-rozbudzanie zamiłowania do języka polskiego
-doskonalenie umiejętności samokształcenia
-pobudzanie wyobraźni i aktywności twórczej
-motywowanie do wspólnej pracy ucznia i  rodziców nad poprawnością językową.

Formą pracy były:
gra planszowa, karty do gry, memory, domino, historyjki obrazkowe, puzzle oraz inne rodzaje gier pozwalające usprawniać wymowę głosek szeregów: szumiącego (sz, ż, cz, dż), syczącego (s, z, c, dz) lub ciszącego (ś, ź, ć, dź). Technika pracy  była dowolna. Materiał językowy mogły stanowić sylaby, wyrazy, zdania bądź teksty skupione wokół jednej głoski, jednego szeregu głosek bądź wszystkich trzech szeregów.

Konkurs adresowany był do uczniów klas I-III.
Grę logopedyczną należało  przygotować samodzielnie lub z pomocą rodzica i przekazać do wychowawcy klasy lub logopedy szkolnego  p. Kamili Goślińskiej.
Dzieci wykazały zaangażowanie i zainteresowanie konkursem. Stworzyły piękne pomoce logopedyczne . Rozdanie nagród odbyło się 02.06.2021r. Wszystkie prace zostały nagrodzone.

Realizowane projekty