Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
 • szkoła1

  szkoła1

  sobota, 23, sierpień 2014 22:35
 • szkoła2

  szkoła2

  sobota, 23, sierpień 2014 22:36
 • szkoła3

  szkoła3

  sobota, 23, sierpień 2014 22:37
 • szkoła4

  szkoła4

  sobota, 23, sierpień 2014 22:37
 • szkoła5

  szkoła5

  sobota, 23, sierpień 2014 22:38
 • szkoła6

  szkoła6

  niedziela, 24, sierpień 2014 11:54
 • szkoła7

  szkoła7

  sobota, 27, wrzesień 2014 22:41

17 września 2019r. odbędą się zebrania z rodzicami według następującego porządku:

godz. 16.30-kl. VIII SP

godz.17.00-pozostałe klasy SP

1. Przedstawienie kalendarza roku szkolnego, terminów zebrań z rodzicami i konsultacji indywidualnych.

2. Przekazanie loginów i haseł do kont Rodziców w LIBRUS Synergia.

3. Zapoznanie (przypomnienie ) ze Statutem Szkoły.

4. Omówienie procedury egzaminu ósmoklasisty (kl.VIII SP).

5. Przedstawienie i zapoznanie się ze Szkolnym Programem Wychowawczo-Profilaktycznym

6. Zaznajomienie się z:

•regulaminem (dowozu, wycieczek, świetlicy),

•procedurami usprawiedliwień nieobecności uczniów.

7. Zapoznanie z Planem działań na rzecz optymalnego przygotowania uczniów i szkoły do egzaminu ósmoklasisty.

8. Zapoznanie z Procedurami Bezpieczeństwa  Szkoły Podstawowej w Deszcznie.

9. Omówienie zasad organizowania nauki religii, WDŻ oraz zajęć dodatkowych.

10. Zaktualizowanie danych nowych uczniów (adresy, ulice).

11. Sprawy różne:

•dożywianie uczniów,

•wybory Rad Klasowych Rodziców (po 1 osobie do szkolnej rady rodziców).

 

 

  http://zsdeszczno.pl/index.php/harmonogram-zebran-z-rodzicami

Realizowane projekty