Uwaga!
Informujemy, że Komisja   rekrutacyjną po analizie wniosków  postanowiła przyjąć wszystkich kandydatów na uczniów klasy 1 Szkoły Podstawowej.
Informujemy, że Komisja   rekrutacyjną po analizie wniosków  zakwalifikowała wszystkie dzieci sześcioletnie do oddziału przedszkolnego.


 

Szanowni Państwo – Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Deszcznie
Wczoraj w późnych godzinach wieczornych podczas "rozmów  ostatniej szansy"  nie doszło do porozumienia między stroną związkową reprezentowaną  przez ZNP a stroną rządową.
Informuję, że w związku z  pozytywnym wynikiem  referendum strajkowego, nasza szkoła przystępuje od 8 kwietnia  do strajku.
W czasie trwania strajku zajęcia dydaktyczne nie będą mogły się odbywać.
Ponieważ znaczna część nauczycieli będzie strajkować, nie mogę zagwarantować opieki wszystkim Państwa dzieciom. Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o zapewnienie we własnym zakresie opieki nad Waszymi dziećmi w okresie strajku.
Jednocześnie informujemy, że w porozumieniu z Wójtem będziemy organizować dla części, uczniów zajęcia opiekuńcze. Auobusy poranne będą kursować zgodnie z harmonogramem.
Z poważaniem,
p.o. dyrektor
Wojciech Obrzezgiewicz